«Έχουμε τη θέληση και τη δύναμη για να κάνουμε την αλλαγή»- Ο Α. Τζουραμάνης στο Lepanto και τον Αλέξανδρο Κογκόλη.