«Η πολιτική είναι ευθύνη, συμμετοχή, αξίες και αρχές αδιαπραγμάτευτες»